Love Errors

Аз го предизвиках.
Аз съм си виновна.

Всяка жена има право на връзка, основана на взаимно уважение. Понякога обаче, любовта ни кара да оправдаваме или пренебрегваме първите признаци на насилие.

Често се вслушваме в широко разпространени заблуди и несериозни съвети. Често извиняваме думи и действия в името на това да спасим връзката си. Или ни се иска да повярваме, че това няма да се повтори и че сме способни да променим човека до себе си. А истината е, че той вероятно е насилник и трябва да потърси помощ. Както и ти.

Тук можеш да намериш най-разпространените клишета, с които се оправдава насилието над жени, както и много информация по темата.

И не забравяй — не допускай до себе си човек, който би те контролирал, унизил или ударил. Не прощавай, не прикривай и не приемай насилието, което има много лица. Защото ти си най-важна за себе си.

Кампания на Български Фонд за жените

Щом ме ревнува,
значи ме обича

Всяка жена има право на връзка, основана на взаимно уважение. Понякога обаче, любовта ни кара да оправдаваме или пренебрегваме първите признаци на насилие.

Често се вслушваме в широко разпространени заблуди и несериозни съвети. Често извиняваме думи и действия в името на това да спасим връзката си. Или ни се иска да повярваме, че това няма да се повтори и че сме способни да променим човека до себе си. А истината е, че той вероятно е насилник и трябва да потърси помощ. Както и ти.

Тук можеш да намериш най-разпространените клишета, с които се оправдава насилието над жени, както и много информация по темата.

И не забравяй - не допускай до себе си човек, който би те контролирал, унизил или ударил. Не прощавай, не прикривай и не приемай насилието, което има много лица. Защото ти си най-важна за себе си.

Кампания на Български Фонд за жените

Е, хайде, един
шамар не е драма!

Всяка жена има право на връзка, основана на взаимно уважение. Понякога обаче, любовта ни кара да оправдаваме или пренебрегваме първите признаци на насилие.

Често се вслушваме в широко разпространени заблуди и несериозни съвети. Често извиняваме думи и действия в името на това да спасим връзката си. Или ни се иска да повярваме, че това няма да се повтори и че сме способни да променим човека до себе си. А истината е, че той вероятно е насилник и трябва да потърси помощ. Както и ти.

Тук можеш да намериш най-разпространените клишета, с които се оправдава насилието над жени, както и много информация по темата.

И не забравяй - не допускай до себе си човек, който би те контролирал, унизил или ударил. Не прощавай, не прикривай и не приемай насилието, което има много лица. Защото ти си най-важна за себе си.

Кампания на Български Фонд за жените

Той е груб,
защото го ядосах

Всяка жена има право на връзка, основана на взаимно уважение. Понякога обаче, любовта ни кара да оправдаваме или пренебрегваме първите признаци на насилие.

Често се вслушваме в широко разпространени заблуди и несериозни съвети. Често извиняваме думи и действия в името на това да спасим връзката си. Или ни се иска да повярваме, че това няма да се повтори и че сме способни да променим човека до себе си. А истината е, че той вероятно е насилник и трябва да потърси помощ. Както и ти.

Тук можеш да намериш най-разпространените клишета, с които се оправдава насилието над жени, както и много информация по темата.

И не забравяй - не допускай до себе си човек, който би те контролирал, унизил или ударил. Не прощавай, не прикривай и не приемай насилието, което има много лица. Защото ти си най-важна за себе си.

Кампания на Български Фонд за жените

Видове насилие

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Физическо

Иконка — Физическо насилие
Признаци

Сексуално

Иконка — Сексуално
Признаци

Икономическо

Иконка — Икономическо
Признаци

Емоционално

Иконка — Емоционално
Признаци

Телефонни номера

0800 11 977

Денонощна телефонна линия за професионална помощ на жертвите от домашно насилие

112

Единен номер за спешни повиквания

0800 18 676

Безплатен номер за хора, пострадали от насилие на фондация "Анимус"

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Моля, имайте предвид, че някои от нашите бисквитки са необходими, за да Ви предоставим нашето съдържание. Не можете да блокирате тези „бисквитки“ и ние ги използваме въз основа на нашите законни интереси.